Now showing items 39663-39682 of 41805

  • W. S. Maugham - uznávaný autor v "druhé řadě" 

   Chánová, Radka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem této práce je ozřejmit, proč se britský romanopisec, povídkář a dramatik William Somerset Maugham, jehož díla dnes patří ke klasice první poloviny dvacátého století, nesetkával vždy s jednoznačným kritickým ohlasem. ...
  • Wahrheit und Lüge in Jurek Beckers "Jakob der Lügner" 

   Marková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Wahrheit und Lüge im Werk von Jurek Becker. Dieser Analyse geht ein theoretischer Teil voran, in dem man den Zusammenhang der faktographischen Ereignissen mit der ...
  • Waldorfská mateřská škola 

   Jekoschová, Miluše (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce se zabývá alternativní mateřskou školou waldorfského typu. Teoretická část je zaměřena na popsání této alternativy z pohledu rytmu MŠ.Druhá část práce je dotazníkové šetření ve kterém rodiče uvádějí důvody, ...
  • WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA V ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

   Caisová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem waldorfské pedagogiky je podněcovat a rozvíjet růst dítěte. Podle Rudolfa Steinera je zapotřebí položit pevné základy, aby vznikl optimální a harmonický vývoj člověka. Pevný a dobrý základ vzniká právě v předškolním ...
  • Waldorfská škola a motivace ve vyučování. 

   Chvalová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diplomová práce s názvem "Waldorfská škola a motivace ve vyučování" se zabývá rozdíly v motivaci žáků k učení se anglickému jazyku na standardních a waldorfských školách. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Waldorfská škola - strategie výuky duševní hygieny 

   Horáková, Marcela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, jaká je strategie výuky duševní hygieny na waldorfské škole. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se duševní hygiena na waldorfské škole vyučuje a tuto strategii poté porovnat ...
  • Waldorfské školství - alternativa primární edukace žáků se speciálními potřebami? 

   Urbanová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce je zpracována na téma Waldorfské školství - alternativa primární edukace žáků se speciálními potřebami? V teoretické části práce jsem se zabývala třemi hlavními pojmy, které se objevují již v názvu ...
  • WAP 2.0 v XHTML-MP a WAP CSS, kvalitní web na displeji mobilního telefonu 

   Klíma, Miroslav (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato publikace pojednává o jedné z nejkomplexnějších a nejpřístupnějších služeb, určené pro mobilní zařízení, s názvem WAP. V teoretické části práce bude zpracována aktuální tématika tvorby webových prezentací pro mobilní ...
  • Warburg effect in lymph gland of Drosophila melanogaster upon parasitoid wasp infection 

   Strasser, Paul (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této práce bylo vytvořit ex vivo systém pro měření obsahu laktátu a adenosinu, které jsou produkovány lymfatickými žlázami octomilky Drosophila melanogaster, stanovit rozdíl mezi koncentracemi u larev nenakažených a ...
  • Water content components, desiccation and recovery in <i>Sphagnum</i> mosses 

   Hájek, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2008)
  • Watsu jako součást komplexní rehabilitace v těhotenství 

   Tušerová, Magdalena (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato bakalářská práce se zabývá Watsu terapií a možnostmi zařazení této terapie do rehabilitace ženy v těhotenství. Těhotenství je období, kdy se tělo ženy musí za poměrně krátkou dobu vyrovnat s velkými změnami, tyto změny ...
  • "We're here, we're queer, get used to it!" Reprezentace charakteristických problémů LGBTQ komunity v televizní seriálové produkci po roce 2000 

   Skalák, Pavel (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se soustředí na vybrané specifické problémy, se kterými se setkávají LGBTQ osoby (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové a jiné queer osoby) kvůli své odlišné neheteronormativní sexuální a genderové ...
  • WebEQ a jeho možnosti využití 

   Brychta, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Webová aplikace "Bin finder" 

   Bondarenko, Oleksandr (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace "Bin finder", která bude poskytovat uživateli příslušná data o poloze kontejnerů, určených pro tříděný komunální odpad. V rámci této práce je vyvíjena aplikace, která ...
  • Webová databáze zpěvů ptáků 

   Sukdol, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě databázové aplikace. Teoretická část je soustředěna na vysvětlení základních Open Source technologií JavaScript, CSS a PHP, použitých následně v praktické části k realizaci webové aplikace.
  • Webová encyklopedie biologických druhů 

   Sojka, Martin (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu webové aplikace pro potřeby Katedry biolo-gie ekosystémů. V práci je čtenář seznámen s návrhem a vývojem zakázkového aplikace, jež probíhala dle metodologie WebML, která je určena ...
  • Webová platforma pro sdílení digitálních prezentací kulturních objektů 

   Szabo, Michal (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato magisterská práce se zabývá návrhem a implementací webové platformy pro sdílení digitálních kulturních objektů s využitím prostředí rozšířené reality. V první části práce je představen výčet již existujících aplikací ...
  • Webová prezentace jako součást public relations mateřské školy 

   Hochmanová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2008)
   Současné financování školské instituce je do značné míry založeno na jejích výkonech, tedy na počtu dětí, žáků nebo studentů. Vzhledem k populační situaci se tak školy dostávají do ''konkurenčního boje'' a nezbytností v ...
  • Webové formuláře v HTML5 a Web Forms 2.0 

   Vlk, Václav (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Webové stránky jako prostředek komunikace s rodiči 

   Uhlířová, Eva (Jihočeská univerzita, 2020)
   Bakalářská práce se soustřeďuje na problematiku komunikace předškolních pedagogů s rodiči dětí, které navštěvují mateřskou školu. Tato komunikace je považována za jeden z hlavních předpokladů pro navázaní vzájemné spolupráce, ...