Now showing items 9727-9746 of 41805

  • Hyperkoagulační stavy a jejich laboratorní stanovení 

   Fišerová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Hyperkoagulační stavy a jejich výskyt na populačním vzorku mladých žen 

   Marková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato práce se zabývá hyperkoagulačními stavy, jejichž příčinou je posunutí přirozené rovnováhy směrem k prokoagulačním procesům, jsou spojeny s vyšším rizikem žilní trombózy. Výzkumná část je rozdělena na tři části. Moji ...
  • Hyperkoagulační stavy a vliv hormonální antikoncepce. 

   Černá, Iva (Jihočeská univerzita, 2015)
   Žilní trombóza je multifaktoriální onemocnění často spojené s interakcí genetických a získaných faktorů. Vrozené trombofilie se nemusí vždy projevit, ale v určitých situacích mohou ohrožovat život. Toto nebezpečí je hlavně ...
  • Hyperkoagulační stavy u žen po in vitro fertilizaci 

   Hodinová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato práce je zaměřena na hyperkoagulační stavy u žen po asistované reprodukci. Graviditu můžeme definovat jako získaný hyperkoagulační stav. V těhotenství nastávají změny, které mohou vést ke vzniku tromboembolismu. Výskyt ...
  • Hyperkoagulační stavy v graviditě a jejich komplikace 

   Kabelová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
   Narušení procesu hemostázy vede ke vzniku hyperkoagulačního stavu. Ten může mít za následek vznik hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie. Jedná se o jedno z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Může vzniknou z ...
  • Hyperkoagulační stavy v graviditě se zaměřením na problematiku umělého oplodnění 

   Hodinová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato práce je zaměřena na hyperkoagulační stavy v graviditě, především na graviditu po in vitro fertilizaci. Hyperkoagulační stavy definujeme jako skupinu vrozených nebo získaných stavů vedoucí ke vzniku hluboké žilní ...
  • Hyperkoagulační stavy v graviditě, vliv nízkomolekulárního heparinu 

   Kabelová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2017)
   Hyperkoagulační stavy stojí za vznikem tromboembolické nemoci, která zahrnuje hlubokou žilní trombózu a plicní embolii. Je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Hyperkoagulační stavy vznikají z vrozených a ...
  • Hypermediální a interaktivní žurnalistika 

   Skleničková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Nástup digitálních technologií v druhé polovině 90. let minulého století výrazným způsobem ovlivnil povahu produkce, distribuce a konzumace žurnalistických obsahů: tištěná a audiovizuální média byla nucena přesunout své ...
  • Hyperrealistické tendence v tvorbě Theodora Pištěka 

   Doubravová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá jednou z výrazných tvůrčích etap českého malíře Theodora Pištěka. Ten v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století vytváří malby se silným hyperrealistickým rukopisem. Práce se zaměřuje ...
  • Hypertenze a její souvislost se zdravím životním stylem 

   Doubravová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
   Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Hypertenze a její souvislost se zdravým životním stylem". V dnešní době je čím dál tím větší výskyt civilizačních onemocnění, která si ve většině případů způsobíme my sami ...
  • Hypertenze jako příčina dočasné pracovní neschopnosti a její invalidizující důsledky 

   Dvořáková, Olga (Jihočeská univerzita, 2013)
   Jednou z nejčastějších nemocí oběhového aparátu je hypertenze. Svojí vysokou prevalencí v dospělé populaci představuje závažný zdravotní, ale i sociální problém. Neléčená hypertenze vede k závažným orgánovým komplikacím, ...
  • Hypertenze v adolescentním věku - edukační program 

   Marešová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Hypertrofická kardiomyopatie u koček 

   Přikrylová, Anna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Práce se zabývá hypertrofickou kardiomyopatií u různých plemen koček. Charakterizuje jmenované onemocnění s ohledem na jeho genetický podklad, uvádí, u jakých plemen se nejčastěji vyskytuje a obsahuje informace o současných ...
  • Hypoglykemické stavy vyžadující příjezd rychlé záchranné služby v Jihočeském kraji 

   Vacková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice hypoglykemie, která není komplikací jen onemocnění diabetes mellitus, ale i dalších onemocnění, jako např. Addisonova nemoc nebo třeba vrozený hyperinzulinismus. Hypoglykemie ...
  • Hypoteční bankovnictví v ČR a oceňování zástav 

   Hromadová, Hana (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Hypotermie v praxi zdravotnického záchranáře 

   Louženská, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá tématem hypotermie v praxi zdravotnického záchranáře. Hypotermie neboli podchlazení je jednou z indikací výjezdu Zdravotnické záchranné služby. Problematika hypotermie je známa řadu let a v ...
  • Hypotermie z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Štěchová, Karolina (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tématem této bakalářské práce je Hypotermie z pohledu zdravotnického záchranáře. Teoretická část této práce se zaměřuje na nejčastější příčiny hypotermie, fyziologické a anatomické poznatky kůže, diagnostiku hypotermie, ...
  • Hypotéční úvěry 

   Jiša, Pavel (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Hypotéka - sankční poplatky za předčasné splacení 

   Zemanová, Marcela (Jihočeská univerzita, 2009)
   V práci porovnávám 5 českých bank a 3 ze Slovenska z pohledu podmínky sankční poplatky za předčasné splacení hypotéky.
  • Hypotéka financovaná investičním produktem 

   Pospíšilová, Jana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se věnuje možnosti využití stavebního spoření, hypotečního úvěru, či kombinaci hypotečního úvěru a investičního životního pojištění. Hlavním úkolem bylo sestavit přehlednou informační základnu o těchto ...