Now showing items 402-421 of 463

  • Ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace 

   Kimmer, David; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Šedová, Lenka; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je zmapovat základní ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace a prezentovat jejich vývoj v letech 2012 a 2013. Příspěvek byl vytvořen na základě dat získaných z aktivit Centra prevence civilizačních ...
  • Umění a jeho hodnoty v životě člověka v pojímání Jana Pavla II. 

   Filip, Michal; Lisnik, Anton (Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014)
   Text článku poukazuje na myšlenkový odkaz papeže Jana Pavla II., který se týká oblasti umění a umělecké tvorby. Autor se rovněž zaměřuje na otázky vztahující se k objasnění pojímání klíčových esteticko-uměleckých kategorií ...
  • Unexpectedly Streamlined Mitochondrial Genome of the Euglenozoan Euglena gracilis 

   Dobáková, Eva; Flegontov, Pavel; Skalický, Tomáš; Lukeš, Julius (Oxford University Press, 2015)
   In this study, we describe the mitochondrial genome of the excavate flagellate Euglena gracilis. Its gene complement is reduced as compared with the well-studied sister groups Diplonemea and Kinetoplastea.We have identified ...
  • Unique double concentric ring organization of light harvesting complexes in Gemmatimonas phototrophica 

   Dachev, Marko; Bína, David; Sobotka, Roman; Moravcová, Lenka; Gardian, Zdenko; Kaftan, David; Šlouf, Václav; Fuciman, Marcel; Polívka, Tomáš; Koblížek, Michal (Public Library of Science, 2017)
   The majority of life on Earth depends directly or indirectly on the sun as a source of energy. The initial step of photosynthesis is facilitated by light-harvesting complexes, which capture and transfer light energy into ...
  • Use of Imogene King´s Nursing Model in the Care for a Patient with Heart Arrhythmias 

   Chloubová, Iva; Bulava, Alan (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 2019)
   The aim of this work was to find out advantages of Imogene King´s model in nursing care in patients with heart arrhythmias to find out how patients are limited to saturation of their own needs and in which areas the most ...
  • Using satellite data analysis to determine the effect of land cover on the physical properties of the surface 

   Kuntzman, Jan; null, null; Nedbal, Václav; Brom, Jakub (SGEM Scientific eLibrary, 2020)
   In the last few years, the climate change has become more and more apparent. In this time the Central European region has experienced disruption of the precipitation layout, serious storms, heatwaves and droughts. Primarily ...
  • Užívání návykových látek u žen pracujících v sexbyznysu 

   Ondrášek, Stanislav; Kajanová, Alena (Národní protidrogová centrála, 2019)
   Přehledová studie se zabývá studiemi a výzkumy v oblasti užívání návykových látek, závislostí na návykových látkách, motivace k užívání návykových látek a rizik spojených s užíváním u žen pracujících v sexbyznysu. Mezi ...
  • Úloha sestry v ošetřovatelské péči o dítě během chemoterapie 

   Cimbálníková, Eva; Brabcová, Iva (Solen, s.r.o., 2018)
   Cílem předkládaného článku je popsat úlohu sestry v průběhu ošetřovatelské péče o dítě během chemoterapie. Článek se zaměřuje na stěžejní činnosti sestry, které jsou pro dětskou onkologii charakteristické a orientují se ...
  • Úloha sestry v péči o pacienta s mononukleozou 

   Lažanská, Soňa; Machová, Alena (Solen, s.r.o., 2015)
   Článek seznamuje s výsledky kvalitativního výzkumného šetření, kde byly provedeny hloubkové rozhovory se sestrami pracujícími na infekčním oddělení a pacienty, kteří mononukleózu prodělali. Z výzkumu vyplynulo, že dotazované ...
  • Úmrtí při dopravní nehodě spojené s užitím THC 

   Másilková, Monika; Kolčava, Radek; Bosák, Miroslav; Tamáš Otásková, Jitka (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
   Obsahem tohoto příspěvku je zhodnocení vybraných dat z Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství, a to u osob zemřelých při dopravních nehodách, u kterých bylo provedeno ...
  • Vaccinium microcarpum – erster zytometrisch gesicherter Nachweis für Deutschland 

   Diewald, Wolfgang; Štech, Milan; Straubinger, Cornelia (Regensburgische Botanische Gesellschaft, 2020)
   Das Vorkommen von Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., der Kleinfrüchtigen Moosbeere, gilt in Bayern (vgl. LIPPERT & MEIEROTT 2018) und ganz Deutschland (WIẞKIRCHEN & HAEUPLER 1998) als nicht gesichert oder ...
  • Verification of functional a posteriori error estimates for an obstacle problem 

   Simos, T.E.; Harasim, P.; Tsitouras, C.; Valdman, Jan (American Institute of Physics, 2015)
   We verify functional a posteriori error estimate proposed by S. Repin for an obstacle problem. A new benchmark with known analytical solution in 2D is constructed. Numerical approximation is obtained by the finite element ...
  • Verification of functional a posteriori error estimates for obstacle problem in 2D 

   Harasim, Petr; Valdman, Jan (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2014)
   We verify functional a posteriori error estimates proposed by S. Repin for a class of obstacle problems in two space dimensions. New benchmarks with known analytical solution are constructed based on one dimensional benchmark ...
  • VISIBILIZANDO LO INVISIBLE. UN RELEVAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE PECES DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ, MISIONES, ARGENTINA 

   Casciotta, Jorge; Almirón, Adriana; Ciotek, Liliana; Giorgis, Pablo; Říčan, Oldřich; Piálek, Lubomír; Dragová, Klára; Croci, Yasmín; Montes, Martín; Iwaszkiw, Juan; Puentes, Ariel (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016)
   El objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento de los peces del Parque Nacional Iguazú y designar aquellas especies vulnerables con valor especial (EVVES). Como resultado de este proyecto se registraron 104 especies, ...
  • Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů 

   Sedlák, Jiří; Helísek, Mojmír; Sagapova, Nikola; Dvořáková, Markéta (nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, a.s., 2018)
   Článek se zaměřuje na energetický mix v jednotlivých zemích v rámci evropského prostoru. Předmětem zkoumání je nejen aktuální stav v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale i pohled do minulosti a predikce ...
  • Vliv farmakoterapie na pády pacientů 

   Horová, Jana; Brabcová, Iva (Slezská univerzita v Opavě, 2020)
   Východiska: Jedním z ovlivnitelných rizikových faktorů v prevenci pádů pacientů je farmakoterapie. Zvyšující se počet pacientů vyšších věkových skupin bývá doprovázen polymorbiditou a s tím související polypragmázií. Cíl: ...
  • Vliv systému a intenzity pastvy na porostovou skladbu, produktivitu a mimoprodukční funkce dlouhodobého pastevního porostu 

   Kobes, Milan; Hejna, Ondřej; Peterka, Jiří; Tonka, Tomáš (Profi Press s.r.o., 2019)
   V letech 2000 – 2015 byl ověřován vliv systémů pastvy s různým zatížením pastevního porostu na vývoj porostové skladby pastevních porostů, produkci biomasy, množství nedopasků a spasené pícní biomasy při pastvě masného ...
  • Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artirtidou 

   Kaas, Jiří; Ratislavová, Kateřina; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2015)
   Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného ...
  • Vnímání edukace o výživě českou populací 40+ 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Chloubová, Iva; Michálková, Helena; Šedová, Lenka; Toumová, Kristýna; Trešlová, Marie (Státní zdravotní ústav, 2018)
   Výživa hraje významnou roli ve vzniku a rozvoji chronických neinfekčních onemocnění. Ovlivnění vzniku těchto onemocnění stejně jako efektivity léčebného procesu ve vztahu ke stravovacím návykům je prokázáno. Cílem předkládané ...
  • Vodní brouci (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae,Heteroceridae, Hydrophilidae, Noteridae) v chráněných územích rybník Louňov a Částrovické rybníky ve středních Čechách 

   null, null; Kolář, Vojtěch (Český svaz ochránců přírody, 2020)
   Tato studie uvádí výsledky faunistického průzkumu vodních brouků (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae,Heteroceridae, Hydrophilidae, Noteridae) na dvou maloplošných chráněných územích v Podblanicku.